Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń

Terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

 

1.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd koła nr 5 w Chojnicach

ul. Warszawska 13, 89-600 Chojnice3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chojnicach

ul. Mickiewicz 12a, 89- 600 Chojnice

 


4. Polskie Towarzystwo Dysleksji w Chojnicach

ul. Dworcowa 6, 89-620 Chojnice

 


5. Liga Ochrony Przyrody w Chojnicach

ul. Dworcowa 1, 89-600 Chojnice
 


6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Chojnicach

ul. Przemysłowa 3a, 89-620 Chojnice

 


7. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Chojnicach

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

 


8. Związek Szlachty Polskiej Odział Chojnice

ul. Waryńskiego 1, 89-600 Chojnice

 


9. Mundurowy Klub  Motorowej Rzeczypospolitej Polskiej Region Chojnice

ul. Grunowo 37, 89-620 Chojnice

 


10. Rodzinna Kolpinga w Chojnicach

Plac Kościelny 5, 89-600 Chojnice

 


11. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
 Koło NR 11

ul. Gdańska 51, 89-600 Chojnice

 

12. Polski Związek Niewidomych. Koło Powiatowe w Chojnicach

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

 

13. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

 


14. Związek Kupiectwa Polskiego w Chojnicach

ul. Wysoka3, 89-600 Chojnice

 


15. Związek Kynologiczny w Polsce, Odział w Chojnicach

ul. Plac Jagielloński 2, 89-600 Chojnice

 

16. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 22 w Chojnicach

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

 


17. Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Mickiewicz 12a, 89-600 Chojnice

 

18. Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Chojnice

ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice


19. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Chojnice

ul. Mickiewicza 12a, 89-600 Chojnice

 

20. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Odział 0297 Chojnice

Nieżychowice działka nr 153/12, 89-620 Chojnice

 

21. Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicac

ul. Willowa 12/4, 89-606 Charzykowy


Copyright © 2023 promocjachojnice.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inne prawa autorskie
Realizacja: inpero.pl