Władze spółki

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników:

- Zarząd Powiatu Chojnickiego:

  Marek Szczepański

  Mariusz Paluch

  Stefania Majewska-Kilkowska

  Stanisław Skaja

  Jarosław Schumacher

- Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster

- Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański

- Wójt Gminy Konarzyny Jacek Warsiński

2. Rada Nadzorcza w składzie:

- przewodniczący Maciej Polasik - od dnia 18.06.2005 roku

- wiceprzewodnicząca Monika Masłowska-Szudrowicz - od dnia 25.03.2010 roku

- sekretarz Mirosława Stanisławska - od dnia 12.01.2011 roku

3. Jednoosobowy Zarząd reprezentowany przez:

- prezesa Romana Guzelaka.

 


Copyright © 2023 promocjachojnice.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inne prawa autorskie
Realizacja: inpero.pl